Poradnia Monar w Krakowie


Startuje kampania społeczno-edukacyjna nt. profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych skierowana do młodzieży i rodziców

W dniu 18 października br. w pojazdach komunikacji miejskiej na terenie miasta Krakowa (tj. w autobusach), rozpoczęła się emisja 2 spotów skierowanych do młodzieży i rodziców. Kampania, której organizatorem jest Województwo Małopolskie potrwa do 31 października.

Spoty nawiązują do tematyki profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych i są odpowiedzią na wyniki badań przeprowadzonych w Małopolsce, które pokazały iż brak kontaktu rodzica z dzieckiem, zapracowanie czy też brak zainteresowania sprawami własnych dzieci niekorzystnie wpływają na wzajemne relacje, co w konsekwencji może doprowadzić do sięgania przez dziecko po substancje psychoaktywne.

Spot skierowany do rodziców ma uświadamiać, iż tylko dobra relacja z dzieckiem oparta na wzajemnym zaufaniu, które można zbudować dzięki rozmowom, zainteresowaniu sprawami dziecka, czy wspólnemu spędzaniu czasu – jest dla „najmłodszych” najlepszą profilaktyką uzależnień od substancji psychoaktywnych. W momencie zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka, związanych z sięganiem po środki psychoaktywne, rodzic powinien na bieżąco reagować sięgając po profesjonalną pomoc ekspertów, dzięki której może zaradzić problemowej sytuacji. Obraz rodzica obecnego w życiu młodego człowieka to obraz osoby, która posiada w oczach dziecka autorytet.

Spot skierowany do młodzieży ma uświadamiać młodych Małopolan o konsekwencjach i niebezpieczeństwach związanych z używaniem środków psychoaktywnych, a jednocześnie ukazać wartość życia bez uzależnień poprzez m.in.: rozwój zainteresowań, odnalezienie nowych pasji, czy odkrycie swoich talentów. Ukazane scenki z życia nastolatków, tj. z zabawy na dyskotece, imprezie domowej czy w parku, pokazują możliwe zagrożenia związane z używaniem substancji psychoaktywnych, a jednocześnie pokazują, iż najlepsza zabawa to ta bez używek i ryzykownych zachowań.

Strony internetowe, na których młodzi ludzie znajdą pomoc w przypadku okazjonalnego bądź problemowego używania substancji psychoaktywnych:

www.monar.kki.pl – tu zapoznasz się z oferowanymi i realizowanymi programami przez poradnię Monar dla młodych osób, które mają problem z używaniem substancji psychoaktywnych, podejmują ryzykowne zachowania z tym związane bądź poprzez częste czy okazjonalne używanie substancji weszły w konflikt z prawem.

www.fredgoesnet.pl – tu zapoznasz się z realizowanym programem wczesnej interwencji profilaktycznej w związku z używaniem środków psychoaktywnych przez młode osoby. Program adresowany jest do osób w wieku 14-21 lat i ma ogromne znaczenie z uwagi na coraz większe rozpowszechnienie tzw. „dopalaczy” wśród młodzieży. W ramach realizacji programu przewiduje się także kontakt z rodzinami odbiorców, co ma dodatkowe znaczenie w zakresie oddziaływania na środowisko rodzinne.

www.wotuw.malopolska.pl – tu znajdziesz wykaz wszystkich placówek związanych z leczeniem uzależnień od substancji psychoaktywnych, w tym dla dzieci i młodzieży.

ZACHĘCAMY DO OBEJRZENIA SPOTÓW!