DROP-IN


HCV


HCV – NOWE LECZENIE

Dostępne obecnie wysoce skuteczne leki eliminujące zupełnie wirusa zapalenia wątroby typu C stwarzają okazję poprawy stanu zdrowia wielu osób, które do tej pory żyły z poczuciem niewyleczalności tego schorzenia.

Przyjmowanie narkotyków, bezdomność, samotność i chaotyczny styl życia nie sprzyjają jednak efektywnej terapii nowymi lekami. W tym kontekście nieodzowne jest stwarzanie tym osobom odpowiednich warunków do podjęcia leczenia, poprzez wsparcie psychologiczne i poprawę sytuacji materialnej. Możemy to osiągnąć tylko poprzez integrowanie działań programów redukcji szkód (mających dostęp do grup docelowych i rozeznanie w ich potrzebach) i służb socjalnych (dysponujących odpowiednią infrastrukturą i środkami).