Poradnia Monar w Krakowie


Poradnia Monar w Krakowie

Facebook

Kontakt

Stowarzyszenie Monar Poradnia Profilaktyki,
Leczenia i Terapii Uzależnień w Krakowie

Ul. Św. Katarzyny 3, 31-063 Kraków
E-mail: poradnia@monar.krakow.pl
Tel / Fax: +48 12 430 61 35
Nip: 676-242-92-13
Nr konta: 70 2030 0045 1110 0000 0193 9330

Jak nas znaleźć?

Poradnia zlokalizowana jest w centrum Krakowa, na krakowskim Kazimierzu. Dojazd zarówno tramwajami (6, 8, 10, 13, 18, 22, 52) i autobusami (184).
Ulica św. Katarzyny jest przecznicą od ulicy Krakowskiej.

Czym się zajmujemy?

Udzielamy kompleksowej profilaktyczno-leczniczej pomocy w zakresie uzależnienia od narkotyków oraz w zakresie rozwiązywania innych problemów związanych z używaniem narkotyków.

Poradnia jest czynna:

Poniedziałek 9.00-20.00

Wtorek 9.00-20.00

Środa 9.00-20.00

Czwartek 9.00-20.00

Piątek 9.00-17.00

Personel

Małgorzata Pawłowska, psycholog, specjalistka terapii uzależnień
Dorota Wilanowska-Parda, lekarz psychiatra, psychoterapeutka
Katarzyna Krzykawska, pedagog, specjalistka terapii uzależnień
Rafał Wieczorek, instruktor terapii uzależnień
Maria Gadowska, psycholog, specjalistka terapii uzależnień
Paweł Potoniec, mgr filologii angielskiej, psychoterapeuta
Krzysztof Grabowski, prawnik
Bartosz Michalewski, historyk, streetworker
Judyta Put, pedagog resojalizacji, partyworkerka
Ewelina Ćwiertnia, pedagog resojalizacji, partyworkerka, streetworkerka
Klaudia Wojnicka, pedagog resojalizacji, partyworkerka, streetworkerka
Kamila Ogrodniczek, pedagog resojalizacji, partyworkerka, streetworkerka
Ewa Dorawska, księgowa
Poradnią kieruje Grzegorz Wodowski, socjolog, specjalista terapii uzależnień.
Programy

Czyste Bity

Projekt profilaktyczno-edukacyjny CZYSTE BITY jest skierowany do młodych ludzi – uczestników imprez muzycznych.
Ma ograniczać negatywne skutki okazjonalnego używania substancji psychoaktywnych i podejmowania ryzykownych zachowań seksualnych.

czystebity@monar.krakow.pl
www.facebook.com/czystebity

Nowe substancje psychoaktywne

Internet i nowe substancje psychoaktywne radykalnie zmieniły w ostatnich latach rynek narkotykowy. Poradnia MONAR w Krakowie bierze udział w międzynarodowym projekcie mającym na celu badanie tych zmian i ich wpływ na użytkowników narkotyków.
Projekt finansowany jest przez Komisję Europejską w ramach programu Civil Justice

http://www.nowesubstancje.pl
http://www.npsineurope.eu/

Materiały informacyjne

Profilaktyka selektywnaCzytaj
Pobierz .pdf

Co już wiesz o narkotykach?Czytaj
Pobierz .pdf

Na gorącym uczynkuCzytaj
Pobierz .pdf

Nowe Substancje PsychoaktywneCzytaj
Pobierz .pdf

„Poprawa bazy lokalowej Poradni Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień MONAR w Krakowie” - dofinansowanie ze środków z budżetu Województwa Małopolskiego.

Poradnia udziela świadczeń zdrowotnych w oparciu o kontrakt z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia oraz w oparciu o umowę z Gminą Miejską Kraków – Urzędem Miasta Krakowa.

Poradnia prowadzi działania z zakresu redukcji szkód w oparciu o dofinansowanie z Krajowego Biura ds.Przeciwdziałania Narkomanii oraz z Gminy Miejskiej Kraków – Urząd Miasta Krakowa.

Poradnia prowadzi program profilaktyki selektywnej FRED GOES NET w oparciu o dofinansowanie z Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz z Gminy Miejskiej Kraków – Urząd Miasta Krakowa.

Poradnia prowadzi program pomocy prawnej i psychologicznej NARKOTYKI – NA GORĄCYM UCZYNKU dofinansowywany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Poradnia realizuje zadanie publiczne pod tytułem "Nowe substancje psychoaktywne - zdrowie, prawo, zagrożenia". Projekt współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015.